MINPREST SERV S.A. Rovinari, s-a inființat în anul 2002 ca societate pe acțiuni cu capital mixt, prin externalizarea serviciilor auxiliare din cadrul fostei C.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII
 1. Denumirea: MINPREST SERV S.A.;
 2. Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J18/298/2002;
 3. Codul unic de înregistrare (CUI): 14814483;
 4. Sediul social: Județul Gorj, Localitatea Vîrț, nr. 263, Oraș Rovinari, tel/fax 0253/371513; 0253/371514;
 5. Forma juridică de constituire: societate comercială pe acțiuni;
 6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Domeniul principal de activitate: Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora - cod CAEN 8425;
 8. Obiectul principal de activitate: Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora - cod CAEN 8425;
 9. Capitalul social subscris și vărsat: 400.000 lei;
 10. Acțiuni: valoarea nominală a unei acțiuni 100 lei;
 11. Numărul total de acțiuni: 4.000;
 12. Structura acționariatului:
  Denumirea acționariatuluiNr. acțiuni%Cap. social (lei)
  Complexul Energetic Oltenia SA380095      380.000
  Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia250,6252.500
  Federația Națională Mine Energie250,6252.500
  SC Inițiativa Grup SRL250,6252.500
  Sindicatul Liber Cariera Roșiuța120,3121.200
  Sindicatul Liber Cariera Lupoaia130,3131.300
  SC Rosind Impex SRL250,6252.500
  Sindicatul Minier Berbești250,6252.500
  Sindicatul 'Minerul' EMC Rovinari250,6252.500
  Sindicatul Liber EMC Roșia250,6252.500

       PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT
   Minprest Serv SA se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990. Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor, administrată de Consiliul de Administrație și supravegheată de Comisia de Cenzori.

Nr. crt. Nume și prenume Funcție Modalitate ocupare post
(definitiv / provizoriu)
Perioada contractului de mandat
Inceput mandat Incheiere mandat
1 Popescu Gheorghe Președinte CA provizoriu 20.08.2019 21.12.2019
2 Bobalca Cornel Membru CA provizoriu 22.08.2019 21.12.2019
3 Paciu Gabriela Membru CA provizoriu 23.08.2019 21.12.2019
4 Angheloiu Radu Gabriel Membru CA provizoriu 21.08.2019 21.12.2019
5 Faget Lucian-Paul Membru CA provizoriu 21.08.2019 21.12.2019
6 Giorgi Gabriel Giorgian Director general definitiv 28.10.2015 28.10.2019
 

     Componența C.A.
Popescu Gheorghe - președinte      Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
Bobalca Cornel - membru       Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
Paciu Gabriela - membru   Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
Faget Lucian-Paul - membru              Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
Angheloiu Radu - membru          Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV

      Componența Comisiei de Cenzori
Iosu Benonii Viorel - membru
Vîlceanu Victoria Cristina - membru
Țundrea Valentin - membru
Lungu Aurora-Irina - membru supleant

      Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Popescu Gheorghe - presedinte
Paciu Gabriela - membru
Bobalca Cornel - membru
Faget Paul Lucian - membru
Angheloiu Radu Gabriel - membru

      Comitetul de Strategie si Studii de piata
Popescu Gheorghe - presedinte
Bobalca Cornel - membru
Faget Paul Lucian - membru
Angheloiu Radu Gabriel - membru

      Comitetul de Audit
Bobalca Cornel - presedinte
Faget Paul Lucian - membru
Paciu Gabriela - membru

      Director General                                                                Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
      Giorgi Gabriel Giorgian, contract de mandat nr. 21173/28.10.2015, încheiat pe o perioada de 4 ani, de la data semnării.

      Director Adjunct                                                                Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
      Cîrstina Aurelian

      Director Economic                                                             Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
      Nicolescu Ana Maria

      Șef Departament Silvicultura Supraveghere Reparatii Auto       Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
      Oprea Dumitru

Arhiva: declarații | Formulare: Declarație de avere, declarație de interese. | Organigrama