Despre noi

 

Arhiva: declarații | Formulare: Declarație de avere, declarație de interese. | Organigrama

     Componența C.A.
Brânzan Gheorghe Sebastian - Presedinte C.A.      Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
Ciocioi Robert Eugeniu - membru   Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
Popescu Monica Gabriela - membru              Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
Bejinaru Ion Bogdan - membru          Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV

      Componența Comisiei de Cenzori
Iosu Benonii Viorel - membru

Vîlceanu Victoria Cristina - membru
Țundrea Valentin - membru
Lungu Aurora-Irina - membru supleant

      Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Branzan Gheorghe-Sebastian - presedinte
Ciocioi Robert-Eugeniu - membru
Popescu Monica-Gabriela - membru 
Comitetul de Strategie si Studii de piata
Branzan Gheorghe-Sebastian - presedinte
Ciocioi Robert-Eugeniu - membru
Bejinaru Ion-Bogdan - membru


      Comitetul de Audit
Popescu Monica-Gabriela - presedinte
Branzan Gheorghe-Sebastian - membru
Bejinaru Ion-Bogdan - membru      Director General                                                                Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
      Giorgi Gabriel Giorgian, contract de mandat nr. 16858/29.10.2019, încheiat pe o perioada de 4 luni, de la data semnării.

      Director Adjunct                                                                Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
      Oprea Dumitru

      Director Economic                                                             Declaratie de interese | Declaratie de avere | CV
      Nicolescu Ana Maria

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Funcție

Modalitate ocupare post
(definitiv / provizoriu)

Perioada contractului de mandat

Inceput mandat

Incheiere mandat

1

Brânzan Gheorghe Sebastian

Presedinte CA

provizoriu

19.12.2019

18.02.2020

2

Ciocioi Robert Eugeniu

membru CA

provizoriu

19.12.2019

18.02.2020

3

Popescu Monica Gabriela

membru CA

provizoriu

19.12.2019

18.02.2020

4

Bejinaru Ion Bogdan

membru CA

provizoriu

19.12.2019

18.02.2020

5

Giorgi Gabriel Giorgian

Director general

provizoriu

29.10.2019

29.02.2020

       PREZENTAREA ECHIPEI DE MANAGEMENT
   Minprest Serv SA se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990. Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor, administrată de Consiliul de Administrație și supravegheată de Comisia de Cenzori.

 

 1. Denumirea: MINPREST SERV S.A.;

 2. Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J18/298/2002;

 3. Codul unic de înregistrare (CUI): 14814483;

 4. Sediul social: Județul Gorj, Localitatea Vîrț, nr. 263, Oraș Rovinari, tel/fax 0253/371513; 0253/371514;

 5. Forma juridică de constituire: societate comercială pe acțiuni;

 6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 7. Domeniul principal de activitate: Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora - cod CAEN 8425;

 8. Obiectul principal de activitate: Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora - cod CAEN 8425;

 9. Capitalul social subscris și vărsat: 400.000 lei;

 10. Acțiuni: valoarea nominală a unei acțiuni 100 lei;

 11. Numărul total de acțiuni: 4.000;

 12. Structura acționariatului:

  Denumirea acționariatului

  Nr. acțiuni

  %

  Cap. social (lei)

  Complexul Energetic Oltenia SA

  3800

  95

        380.000

  Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia

  25

  0,625

  2.500

  Federația Națională Mine Energie

  25

  0,625

  2.500

  SC Inițiativa Grup SRL

  25

  0,625

  2.500

  Sindicatul Liber Cariera Roșiuța

  12

  0,312

  1.200

  Sindicatul Liber Cariera Lupoaia

  13

  0,313

  1.300

  SC Rosind Impex SRL

  25

  0,625

  2.500

  Sindicatul Minier Berbești

  25

  0,625

  2.500

  Sindicatul 'Minerul' EMC Rovinari

  25

  0,625

  2.500

  Sindicatul Liber EMC Roșia

  25

  0,625

  2.500

          MINPREST SERV S.A. Rovinari, s-a inființat în anul 2002 ca societate pe acțiuni cu capital mixt, prin externalizarea serviciilor auxiliare din cadrul fostei C.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII