-Informaţii cu privire la capital şi acţionariat

  1. Capitalul social subscris și vărsat: 400.000 lei
  2. Valoarea nominală a unei acțiuni: 100 lei
  3. Numărul total de acțiuni: 4.000

-Structura acţionariatului:

>> Partajază pagina cu prietenii!