Avertizor de interes public

În sensul Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, avertizorul de interes public este persoana care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional.

Minprest Serv S.A. tratează cu atentie și seriozitate semnalările referitoare la problemele care pot constitui încălcări ale legii, abateri sau nereguli.

Pentru a se realiza o soluționare imediată și completă, fiecare raportare trebuie să conțină elemente de identificare concrete în ceea ce privește fapta care reprezintă/poate reprezenta o încălcare a legii sau a normelor de comportament etic, data/perioada, persoana/persoanele implicate, documente suport, alte detalii cu privire la sesizare.

Fiecare raportare va fi analizată conform procedurii interne. Primirea sesizării va fi confirmată avertizorului în interes public într-un termen de cel mult 7 zile de la primirea acesteia. Avertizorul în interes public va fi informat cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, până la soluționarea raportării, cu exceptia cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Minprest Serv S.A., au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

a) în scris, pe suport hârtie, către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării. Raportul se introduce într-un plic sigilat cu mențiunea ,,Raportare privind încălcări ale legii”. În situația în care se transmite prin secretariat, acesta nu va fi deschis și se va înregistra prin aplicare pe plic a numărului de înregistrare, urmând a fi direcționat către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării;

b) în format electronic, la adresa avertizare@minprest.ro ; adresa de mail va fi gestionată de către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării;

c) în format electronic on-line, la adresa web dedicată, prin utilizarea formularului;

         – Formular de raportare privind încălcări ale legii online

 

           – Formular de raportare privind încălcări ale legii (Descarcă de aici documentul)

  d) prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public. În această situație se va întocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Avertizorul în interes public are posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la Procesul-verbal de consemnare a raportării, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea raportării, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

  e) telefonic, în această situație se va înregistra conversația într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

  Minprest Serv S.A. asigură, în orice moment, accesul la cel puțin un mijloc de raportare.

  Persoana responsabilă cu urmărirea parcursului raportării desemnată la nivelul Minprest Serv S.A. este Ivancu Cătălin, șef departament în cadrul Departamentului Resurse Umane Administrativ Salarizare

  Avertizorii de integritate au posibilitatea de a alege să utilizeze canale interne și externe, cu condiția utilizării mai întâi a celor interne conform Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

  Raportarea informațiilor privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

  >> Partajază pagina cu prietenii!