Împăduriri

Minprest Serv SA execută lucrări de înfiinţare plantaţii silvice. Avem salariaţi implicaţi în acest tip de activităţi şi dispunem de o gamă largă de utilaje specializate.

Grupele de lucrări pentru care autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură ne-a acordat atestarea sunt următoarele:

a)regenerarea pădurilor-lucrările sau prestările de servicii pentru favorizarea instalării seminţişului pe cale naturală, pregătirea terenului şi a solului şi instalarea vegetaţiei lemnoase pe cale artificială prin împăduriri propriu-zise şi reîmpăduriri;

b)întreţinerea seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere;

c)îngrijirea arboretelor prin degajări, depresaj, curăţări, îngrijirea marginii de masiv, elagaj artificial, emondaj şi deschiderea culoarelor de acces, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. c);

Va prezentăm Certificatul de Atestare eliberat de Ministerul Mediului şi Pădurilor pe numele Minprest Serv SA

>> Partajază pagina cu prietenii!