Informaţii generale:

  1. Denumirea: MINPREST SERV S.A.;
  2. Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J18/298/2002;
  3. Codul unic de înregistrare (CUI): 14814483;
  4. Sediul social: Județul Gorj, Localitatea Vîrț, nr. 263, Oraș Rovinari, tel/fax 0253/371513; 0253/371514;
  5. Forma juridică de constituire: societate comercială pe acțiuni;
  6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  7. Domeniul principal de activitate: Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora – cod CAEN 8425;

Minprest Serv SA se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990. Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor, administrată de Consiliul de Administrație și supravegheată de Comisia de Cenzori.

Structura de conducere

Acţionariat

Hotărâri AGA şi Comunicate

Arhiva 2013-2019 Hotărâri AGA

>> Partajază pagina cu prietenii!