Minprest Serv SA se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990. Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor, administrată de Consiliul de Administrație și supravegheată de Comisia de Cenzori.

Structura de conducere

Acţionariat

Hotărâri AGA

Arhiva Hotărâri AGA 2013-2020

>> Partajază pagina cu prietenii!